Arama

EGA/PY-3030D GC/GCMS Pyrolyzer (Piroliz) Sistemi

Pirolizör Gaz Kromatografisi (Py-GC), tüm numune formları için kullanılmaktadır. Çözünmeyen maddeler ve eser miktarlardaki polimerik malzeme analizleri için ön işlem gerektirmeyen bir sistemdir.

EGA/PY 3030D dikey mikro fırınlı Multi-Shot Pirolizör (Pyrolyzer) başka metotlarda elde edilmesi zor bilgiler sağladığından polimer karakterizasyonu için oldukça güçlü bir aksesuardır.

Piroliz Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (Py-GCMS), herhangi bir numune ön işlemi olmaksızın, polimer, plastik, kauçuk, boya, reçine, kaplama, selüloz, ahşap ve yağlar gibi eser seviyelerde çözünmeyen ve karmaşık malzemeler dahil, çoğu materyalin karakterizasyonunda kullanılabilir.

Piroliz Nedir

Piroliz, bir polimerin yüksek sıcaklıklarda ısıtılarak daha küçük moleküllere ayrışmasıdır. Çoğu durumda bu, atıl atmosfer altında (oksijensiz) yapılır. Moleküler bağların fisyonu ve fiziksel değişiklikler geri döndürülemez bir şekilde gerçekleşir. İnert bir atmosferde fisyon yoluyla elde edilen bu daha küçük moleküllere pirolizatlar denir. 
Shimadzu EGA/PY-3030D Piroliz (Pyrolyzer) Sistemleri ile GC/GCMS (Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi) ayrışma işlemleri en ice ayrıntısına kadar gerçekleştirilir.


Bir piroliz-GC/MS sisteminin konfigürasyonu


Analitik sistem pirolizör, GC (gaz kromatografisi) ve MS (kütle spektrometresi) veya diğer dedektörlerden oluşur. Pirolizör, bir polimeri daha küçük moleküllere ayrıştırır ve bu moleküller GC ile ayrılır ve ayrılan her bir molekül, bir pirogram vererek MS tarafından saptanır.

Bir pirogram, MS tarafından tespit edilen tüm iyonların toplamından elde edilen toplam iyon kromatogramı (TIC) veya belirli bir kütleye sahip iyonlardan elde edilen ekstrakte edilmiş iyon kromatogramı (EIC) olarak görüntülenir.Pirogram verileri, her molekülün kimyasal yapısını yansıtan kütle spektrumlarını içerir; bu nedenle moleküllerin (pirolizatların) her biri bir kütle spektral kitaplığı kullanılarak tanımlanabilir.

En methodology img03 01

Üç tip pirolizör

Pirolizörler üç gruba ayrılabilir.

Son teknoljide sunduğumuz GC/GCMS Pirolizörü, numune kabındaki bir numunenin önceden ısıtılmış bir fırına bırakıldığı (serbest düşüş) fırın tipi bir pirolizördür. Diğer türlere göre aşağıdaki avantajlara sahiptir:

  • Geniş bir sıcaklık aralığında veya sürekli artışlı ısıtmada doğru fırın ayar sıcaklığına sahiptir.
  • Düşük ila yüksek moleküler ağırlıklı bileşiklerin GC’ye tam olarak eklenmesine izin vererek, doğrudan GC enjektörüne arayüzlenebilir.
  • Bir numune, bir numune kabına basitçe yerleştirilir ve analize hazır hale getirilir.


Filament tipi pirolizörbir filamentli numune tüpünü ısıtır; indüksiyon tipi pirolizör bir numune folyosunu yüksek frekanslı manyetik alanla ısıtır; ve fırın tipi pirolizör, bir numune kabını ısıtılmış bir fırına bırakarak bir numuneyi ısıtır.

Filament tipinin sıcaklık doğruluğunda bir dezavantajı vardır ve dahası, bir numune eşit şekilde ısıtılmayabilir, bu da zayıf tekrarlanabilirliğe yol açar. Ayrıca, yüksek kaynama noktalı bileşikler, pirolizatları GC’ye taşıyan transfer hattında emilebilir, bu da yüksek kaynama noktalı bileşiklerin bir GC kolonuna verilmesini zorlaştırır.

İndüksiyon tipi teorik olarak yüksek fırın sıcaklığı doğruluğuna sahip olmalıdır; ancak bir numune, EGA-MS analizi için gerektiği gibi rampa ile ısıtılamaz. Ayrıca, örneğin bir metal alaşımlı folyo ile sarılma şekli değişebilir ve bu, zayıf tekrarlanabilirliklere yol açar.

En methodology img03 02

RoHS / ELV Belgesi

Avrupa Kimyasal Madde Düzenlemelerine Uyum

Avrupa Birliği (AB), Şubat 2003’te RoHS (Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama) Direktifini ilan etti.
RoHS Direktifi‘nin amacı, kurşun, cıva, kadmiyum ve altı değerlikli krom dahil ağır metalleri, polibromlu bifenil (PBB) ve polibromlu difenil eter (PBDE) alev geciktiricileri yeni elektrikli ekipmanlardan çıkarmaktır.
Bu direktif nedeniyle, elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri, Avrupa pazarına sunulan ürünlerde yukarıdaki tehlikeli maddelerin konsantrasyonunu dikkate almalıdır.

Shimadzu sistemleriyle, RoHS Belgesi ile uyumlu bir sistemin yapılandırılmasına yardımcı olmak için bir dizi araç geliştirmekte, üretmekte ve uygulama geliştirme ve araştırma yöntemlerinde eşsiz desteği sağlamaktayız. 

Ftalat Esterleri için Tarama Sistemi
Py-Screener

Py-Screener sistemi, polimerlerdeki ftalat esterlerini taramak için tasarlanmıştır.
Ftalat esterlerinin oyuncaklarda ve gıda ambalajlarında kullanımı şu anda kısıtlanmıştır. İleriye dönük olarak, bunların RoHS (II) Direktifi kapsamında kısıtlanmış maddeler olarak düzenlenmesi beklenmektedir.
Py-Screener sistemi, özel yazılım, özel standart numuneler ve numune hazırlamadan veri toplama, veri analizi ve bakıma kadar tüm süreci destekleyen bir numune araç setinden oluşur. Acemiler için bile işlemlerin basit olduğu bir ortam sağlar.