Arama

LabSolutions LCGC Software – Sıvı Kromatografisi Entegre İş İstasyonu Yazılımı

LabSolutions Data Integrity Veri Bütünlüğü Yazılımı, yenilikçi bir işletim ortamına sahiptir ve ağ bağlantılı laboratuvarlarda güvenli bilgi sağlamak için eksiksiz veri yönetimi sağlar.
LC’ler ve GC’ler

Shimadzu LabSolutions LCGC Software – Entegre İş İstasyonu Veri Bütünlüğü Yazılımı ile hem LC (sıvı kromatografisi) hem de GC (gaz kromatografisi) sistemleri aynı yazılımdan çalıştırılır ve tek bir bilgisayardan birden fazla cihazın aynı anda kontrol edilmesini sağlar.

Bağlı olan LC ve GC cihazları, aralarında geçiş yapılarak esnek bir şekilde kullanılabilir. LCsolution ve GCsolution’ın çalışabilirliğini devralan paylaşılan LC ve GC analiz işletim ortamı, iş istasyonu işlemleri için eğitim süresini kısaltır.

Mevzuata Uygunluk için Toplam Destek

CSV için Destek İşlevselliği (IQOQ Doğrulaması)

Geleneksel LCsolution/GCsolution yazılımıyla, CSV prosedürleri, birden çok pencerede işletim sistemi sürümlerinin ve yazılım ayarlarının onaylanmasını ve kopyalanmasını içerir. LabSolutions ile Windows işletim sistemi güvenlik yamaları ve diğer bilgisayar ve yazılım yükleme bilgileri görüntülenmek üzere entegre edilmiştir ve yazdırılabilir. Ayrıca LabSolutions güvenlik ilkesi, sayısal yuvarlama ayarları ve diğer sistem bilgileri, ayrıca kullanıcı bilgileri ve ekipman bilgileri tek bir pencereden yazdırmak için entegre edilebilir. Sonuç olarak, operatörler bir dizi ayar penceresini açmadan bu bilgiyi onaylayabilir. Bu, operatör hatalarını azaltır ve verimliliği artırır.

Pik Entegrasyon Algoritması

Son yıllarda hızla artan ve giderek yaygınlaşan eş zamanlı çok bileşenli analizlerden elde edilen büyük miktardaki verilerin analiz edilmesi için gereken süre zorlu bir konu haline gelmiştir. Ek olarak, veri bütünlüğü ile ilgili düzenlemelerin güçlendirilmesi, sorunlu kromatogram pik alanlarının entegre edilmesi için otomatikleştirilmiş ve basitleştirilmiş manuel yöntemlere yönelik talepleri artırmıştır.


Burada, bu sorunları çözmek için tasarlanmış LabSolutions, i-PeakFinder için yeni bir pik entegrasyon algoritması sunuyoruz. LabSolutions için yeni bir pik entegrasyon algoritması olan i-PeakFinder, özel parametre ayarlamaları gerektirmeden pik noktaları yüksek düzeyde doğrulukla algılayabilen tamamen otomatik bir entegrasyon işlevidir.
Ek olarak, bu algoritma, entegrasyon fonksiyonunun çok çeşitli karmaşık kromatogram modellerine uygulanmasına izin veren ayarlanabilir parametrelere sahiptir. Ayrıca, ayarlanabilir parametreler, toplu analiz için bile büyük miktarda veriden yüksek doğrulukta pik entegrasyon sonuçları elde edilmesini sağlar.
 

Pik Omuzlanmalarında (Peak Fronting) Son Derece Doğru Tespit

i-PeakFinder omuz pik noktalarını doğru bir şekilde algılayabilir. Geleneksel pik noktası entegrasyon yöntemlerini kullanarak omuz ve ana pik noktaları ayırt etmek ve tespit etmek için manuel pik noktası entegrasyonunun gerekli olduğu durumlarda, i-Peak-Finder tüm kromatogram boyunca tutarlı tepe algılama hassasiyetini korurken omuz pik noktalarını otomatik olarak algılayabilir.


Pik-Baseline İşlemenin Basit Ayarlanması

Farmasötik kalite kontrolü ve diğer uygulamalar için safsızlık pik noktalarının doğru tespiti esastır. Safsızlık pik noktaları genellikle büyük bir pik noktasının tabanında birleştirilir ve alan normalleştirme yoluyla elde edilen nicel sonuçlar, pik-baseline işleme için kullanılan yönteme bağlı olarak değişebilir.
Pik-baselin işleme için kullanılan yöntem, numunelere ve test hedeflerine göre de farklılık gösterir. Geleneksel yöntemlerle, belirli bir tepe-temel işleme türü gerçekleştirmek, kullanıcının zaman programlamasını dahil etmesini veya tepe noktası entegrasyonunu manuel olarak gerçekleştirmesini gerektirir.

Bununla birlikte, i-PeakFinder, belirli bir tepe-baselin işleme türü gerçekleştirmek için temel ayarlarında ayarlanabilir parametrelere sahiptir ve kullanıcının her durumda optimum tepe-temel türünü kolayca uygulamasına olanak tanır. Şekilde, ayarlar penceresindeki tepe taban çizgisi tipinin bir listesini gösterir, Şekil 4, ana bir tepe noktasının tabanında kaynaştırılan bir safsızlık tepe noktasının tepe taban çizgisi tipi ayarının sonucunu gösterir. Belirli bir duruma uygun pik-baselin işleme, birkaç temel parametrenin değiştirilmesiyle basitçe gerçekleştirilebilir.

Temel Pik Algılama Parametreleri

Kullanıcının pik algılama koşullarını ayarlamasına izin veren temel parametreler,  bahsedilen pik taban çizgisi tipi, pik algılama eşiği ve pik entegrasyon aralığıdır. Algılama eşiği ayarını kullanarak, özel bir algoritma kullanılarak hesaplanan tahmini gürültü düzeyine göre belirli bir eşiğin altındaki tepe noktaları algılanmaz. Pik algılama eşik değerinin düşürülmesi, daha küçük tepe noktalarının algılanmasını sağlar. Pik entegrasyon aralığı, piklerin tespit edileceği zaman aralığını belirtir. Şekilde, varsayılan ayar olan 5’ten 2.000’e kadar olan pik algılama eşiğini değiştirerek üretilen sonuçlardaki değişikliği göstermektedir. Bu sezgisel kontroller, kullanıcının basit bir ayarlama ile küçük tepe noktaları algılamasını veya algılamamasını sağlar. Şekilde, tepe entegrasyon aralığını ayarlamanın bir örneğini göstermektedir. Pik entegrasyon aralığını ayarlamadan, tüm tepeler aralığın içine düşer ve tepe-taban çizgisi negatif tepelerden etkilenir. Negatif tepe noktaları hariç tutmak için tepe entegrasyon aralığının ayarlanması, kullanıcının uygun bir taban çizgisi yapılandırmasına olanak tanır.
Sağlam ve Güvenli Veri Yönetimi

Katı Güvenlik

Sistemde herhangi bir olay meydana geldiğinde veri ve belge e-posta iletim fonksiyonlarının güvenilirliğini sağlamak için bir denetim izi kurulabilir. Kullanıcı hesapları, parola uzunluğu, karmaşıklığı ve geçerlilik süresinin belirtilen gereksinimleri karşılaması gereken parolalar kullanılarak yönetilir. Yasadışı erişimi önlemek için kilitleme işlevlerini ayarlamak ve kayıtlı bir kullanıcının silme ve değiştirmesini ayarlamak da mümkündür.
Ayrıca, bir veri dosyasının üzerine yazılmasını önlemek için bir kutu seçilebilir ve bir öğenin bir rapora çıktısı da alınabilir.


Akıllı Cihazları LabSolutions Yazılımına Bağlayan Kullanıcı Arayüzü (Doğrudan)

LabSolutions Direct, basit bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla ticari olarak satılan bir akıllı telefon veya tablet PC’den HPLC’lerin kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlayan LabSolutions serisi için yeni bir uzaktan erişim aracıdır. LabSolutions Direct, HPLC’nin solvent dağıtım ünitesini veya fırınını AÇIK/KAPALI konuma getirmeyi, analizi başlatmayı ve kromatogramları izlemeyi mümkün kılar. Böylece, uzak ortamlardan cihaz durumunu kontrol ederken artık analiz yapılabilir.