Arama

Sıvı/Gaz Kromatografisi (LC/GC) Veri Bütünlüğü (Data Integrity) Yazılımı – Labsolutions CS

LabSolutions Data Integrity Veri Bütünlüğü Yazılımı, yenilikçi bir işletim ortamına sahiptir ve ağ bağlantılı laboratuvarlarda güvenli bilgi sağlamak için eksiksiz veri yönetimi sağlar.
LC’ler ve GC’ler, farmasötik, kimya ve gıda dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerdeki kalite kontrol ve araştırma ve geliştirme departmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Gıda güvenliği ve çevresel analiz ve ölçüme yönelik artış, analiz edilen numune sayısında çarpıcı bir artışa yol açmış ve bu da daha hızlı, kullanımı daha kolay enstrümanlar ve yazılımlara yönelik taleplerle sonuçlanmıştır.

İlaç endüstrisinde, CSV ve PIC/S GMP, U.S. FDA 21 CFR Part 11, Data Integrity ve benzeri gibi yönetmeliklere ve yönergelere uygunluk, cihazların ve analitik verilerin uygun, verimli yönetimi gereklidir.
Bu arka planla, araçların ve verilerin daha hızlı ve daha verimli yönetimi esastır. LabSolutions, bu ihtiyaçları karşılayabilen ağ uyumlu bir analiz veri sistemidir.

Analiz Ağına Serbestçe Erişilebilir

Tüm analitik veriler bir sunucu bilgisayarın veritabanında yönetildiğinden, LabSolutions CS ağdaki herhangi bir kişisel bilgisayardan veri okuyabilir. Ayrıca, analiz talimatları ve cihaz izleme ve kontrolü, cihazlara bağlı olmayan bir kişisel bilgisayardan (istemci PC) gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, istemci bilgisayar işlevleri bir sunucu üzerinde gerçekleştirilir ve bir Windows terminal hizmetine karşılık gelen istemci bilgisayarların LabSolutions yazılımı yüklemesine gerek yoktur.
Ayrıca LabSolutions CS, Citrix XenApp ile uyumludur ve daha gelişmiş sunucu yönetimi gerçekleştirebilir.

Network System: LabSolutions CS


Rahat Çalışma Ortamı

LC ve GC Sistemleri Tek Yazılımdan Kontrol Edilebilir

LabSolutions ile hem LC hem de GC sistemleri tek bir yazılımdan çalıştırılarak birden fazla cihazın tek bir bilgisayardan aynı anda kontrol edilmesini sağlar. Bağlı olan LC ve GC cihazları, aralarında geçiş yapılarak esnek bir şekilde kullanılabilir. LCsolution ve GCsolution’ın çalışabilirliğini devralan paylaşılan LC ve GC analiz işletim ortamı, iş istasyonu işlemleri için eğitim süresini kısaltır.
Bir Bakışta Ekipman Çalışma Durumunu Kontrol Edin

LabSolutions işletim monitörü, bağlı cihazların işletim durumunun ve her cihaz için tahmini analiz tamamlanma süresinin teyit edilmesini sağlar. Aynı anda birden fazla cihaz çalışıyor olsa bile çalışma durumu bir bakışta değerlendirilebilir. Bu, analiz prosedürlerini ekipman kullanılabilirliğine uyacak şekilde planlamak için yararlıdır.
Ek olarak, bir laboratuvardaki cihazların gruplandırılması veya konumuyla eşleşmesi için ekipman simgeleri görüntülenir.

 


Analiz Bilgisayarı Dışındaki Bilgisayarlardan Kontrol ve Analiz Yapılabilir

LabSolutions CS ile, güvenlik korunurken ekipmana herhangi bir yerden serbestçe erişilebilir. Örneğin, bir analize başlamadan önce, ekipman laboratuvardaki bir PC’den çalıştırılabilir. Analiz başladıktan sonra, çalışma durumunu doğrulamak, ekipmanı kontrol etmek ve verileri analiz etmek için ofisteki bir bilgisayar kullanılabilir. Bu, analiz durumu izleme, ekipman kontrolü, rapor oluşturma ve diğer prosedürlerin verimliliğini artırır.

 

Pik Entegrasyon Algoritması (Peak Integration Algorithm)

Son yıllarda hızla artan ve giderek yaygınlaşan eş zamanlı çok bileşenli analizlerden elde edilen büyük miktardaki verilerin analiz edilmesi için gereken süre zorlu bir konu haline gelmiştir. Ek olarak, veri bütünlüğü ile ilgili düzenlemelerin güçlendirilmesi, sorunlu kromatogram pik alanlarının entegre edilmesi için otomatikleştirilmiş ve basitleştirilmiş manuel yöntemlere yönelik talepleri artırmıştır. Burada, bu sorunları çözmek için tasarlanmış LabSolutions, i-PeakFinder için yeni bir pik entegrasyon algoritması sunuyoruz.

LabSolutions için yeni bir pik entegrasyon algoritması olan i-PeakFinder, özel parametre ayarlamaları gerektirmeden tepe noktaları yüksek düzeyde doğrulukla algılayabilen tamamen otomatik bir entegrasyon işlevidir. Ek olarak, bu algoritma, entegrasyon fonksiyonunun çok çeşitli karmaşık kromatogram modellerine uygulanmasına izin veren ayarlanabilir parametrelere sahiptir. Ayrıca, ayarlanabilir parametreler, toplu analiz için bile büyük miktarda veriden yüksek doğrulukta pik entegrasyon sonuçları elde edilmesini sağlar.
 

Muazzam Miktarda Veri Hızla Aranabilir

LabSolutions CS, entegre, sunucu tabanlı veri yönetimi sağlar; bu, verilere her yerden göz atılabileceği anlamına gelir. Ek olarak, analiz programından elde edilen veriler toplu olarak aranabilir ve zengin arama işlevleri, ilgilenilen verileri aramayı kolaylaştırır.

Sunucu Kapalıyken Bile Analiz Yapabilme (LC, GC)

Genel sistemlerde sunucu kapalıyken analiz durur. LabSolutions CS ile, sunucuda bir sorun oluşsa bile, toplama denetleyicisi PC kullanılarak analiz gerçekleştirilebilir. Ayrıca, sunucu kurtarma işleminden sonra, analiz sonuçlarından elde edilen veriler, satın alma denetleyicisi bilgisayarı aracılığıyla otomatik olarak LabSolutions sunucusuna kaydedilir.

Her Proje İçin İlgili Bilgiler Yönetilir

LabSolutions DB ve CS, görevlere ve sistem operasyonlarına uygun yönetimi sağlayan bir proje yönetimi işlevi sağlar. Bu işlev, ekipman ve kullanıcı yönetimi, güvenlik politikası ve veri işlemenin proje bazında ayarlanmasını sağlayarak veri arama ve yönetim görevlerinin verimliliğini artırır.

CSV için Destek İşlevselliği (IQOQ Doğrulaması)


İstemci PC LabSolutions Yazılımının Konfigürasyon Yönetimi Gerekli Değildir


Pik Omuzlanmalarında Son Derece Doğru Tespit

i-PeakFinder omuz pik noktalarını doğru bir şekilde algılayabilir. Geleneksel pik noktası entegrasyon yöntemlerini kullanarak omuz ve ana pik noktaları ayırt etmek ve tespit etmek için manuel pik noktası entegrasyonunun gerekli olduğu durumlarda, i-Peak-Finder tüm kromatogram boyunca tutarlı tepe algılama hassasiyetini korurken omuz pik noktalarını otomatik olarak algılayabilir.

i-PeakFinder’ın Tamamen Otomatik Entegrasyon İşlevi