Arama

Kategori: Sarf Malzemeler

Toucan Eco Active, 30 dakika içerisinde 5 litre yüksek kalitede dezenfektan üreten bir jeneratördür. Küçük ve orta ölçekli tesislerin temizliği için çevreci bir çözüm sunar.
Doğru septum seçimi kontaminasyonun engellenmesi, oto-örnekleyici ve iğne gibi cihaz parçalarının zarar görmemesi açısından son derece önemlidir. Oto örnekleyici modeli, septum materyalinin solvent ile kimyasal uyumluluğu ve sıcaklık dayanımı doğru septum seçiminde dikkate alınması gereken başlıca parametrelerdir.
Hellmanex III kuvartz ve cam küvetlerde etkin temizlik sağlayabilmek için geliştirilmiş, yalnızca su ile seyreltilerek kullanıma hazır hale gelen bir alkali sıvı konsantredir
Hellma ürün portföyünde optik cam, özel optik cam, quartz vb. farklı malzemelerde, özelliklerde ve ölçülerde küvetler bulunmaktadır. Doğru spektrofotometrik ölçüm alabilmek için, ölçüm yapılacak dalgaboyu aralığı ve numune özelliğine göre küvet seçimi yapılmalıdır.
SPE, günümüzde analitik laboratuvarlarında karmaşık matriks içeren türlerin analizi öncesinde kullanılan en etkin numune hazırlama yöntemlerinden biridir. Gıda, ilaç, çevre, biyokimya ve organik kimya gibi farklı alanlarda uygulanan bu yöntem, girişim yapan matriks bileşiklerinin numuneden uzaklaştırılması ve analit konsantrasyonunun arttırılarak analitin ayrıştırılması esasına dayanmaktadır.
Filtrasyon işlemi HPLC ve UHPLC başta olmak üzere, GC, ICP, AA, TOC, IR, NMR ve spektroskopi gibi farklı analitik cihazların numune hazırlama aşamasında uygulanmaktadır.
PSS referans materyalleri modern analitik yöntemlere uygun olarak sınıflandırılmaktadır. PSS, dünya çapında kullanılabilecek standartların ve referans malzemelerin geliştirilmesi için BAM, EMPA gibi bir çok ulusal ve uluslararası araştırma enstitüsü ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Accustandard Referans Standartları EPA Metodları, Pestisit Kalıntı Taraması, Alev Geciktiriciler, Biyoyakıtlar, Plastik Katkıları, Boyalar, Patlayıcılar, UOP ve ASTM Metodları ve PIANO ve Fiziksel Özellik analizleri için ürünleri kapsamaktadır.
Artan örnek sayısı ve analiz maliyetleri pestisitlerin örnek hazırlama aşamasına da dikkati çekmiş, ve ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma sonucunda geliştirilen QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) ekstraksiyon metodu basit, hızlı ve düşük maliyetli bir metod olarak kabul görmektedir. QuEChERS metodu, AOAC ve EN gibi resmi onaylı metodlarda da yer bulmaktadır.
%100 polyester ve polyester-selüloz yapıdaki, gama-steril, tek kullanımlık, lazer kesimli bezlerdir. Temiz oda içerisinde, ürünle temas eden kritik noktalarda kullanıma uygundur. Mop bezleri 20’lik paketler halinde, yüzey temizleme bezleri 10’luk ve 50’lik paketler halinde mevcuttur.
2’li ve 3’lü kova sistemleri, üretim sahalarının temizlik ve dezenfeksiyon süreçlerinde kullanılmaktadır. Parçalarına ayrılabilen demonte sistemlerdir ve otoklavlanabilmektedir. Kova kısmı otoklavlanabilen özel plastik, diğer kısımları paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır.
Tüm bakteri ve virüs testleri tamamlanmıştır. Bakteri, mantar ve virüslere karşı 15 sn gibi kısa bir sürede etkinlik göstermektedir. Etkin özelliğinin yanı sıra, yapılandırıcı formülasyonu sayesinde ellerde kuruluk ve çatlamalara sebebiyet vermez.
Non-steril, geniş spektrumlu, bakterisit etkili dezenfektandır. 6 Litre’lik bidon içerisinde bulunmaktadır. MSDS, analiz sertifikası, etkinlik test sonucu, yüzey uyumluluk dataları gibi teknik bilgiler ile birlikte temin edilmektedir. Günlük kullanım için uygundur. Yer, duvar, tavan dezenfeksiyonunda önerilmektedir.
Non-iyonik, köpürmeyen, steril temizlik ajanıdır. Yüzeylerde birikmiş tüm kirlilikleri uzaklaştırmada yardımcı olur. Dezenfeksiyon öncesinde belirli aralıklarla uygulanması, dezenfeksiyon süreçlerindeki verimi arttıracaktır. Sprey, birim doz konsantre ve mop bezi formatında bulunmaktadır.
porisit etkili klor tabletler, geniş spektrumlu ve rotasyonda önerilen diğer bakterisitler ile uyumludur. Yapısındaki stabilizatörler sayesinde her tabletin içindeki klor miktarı sabittir, her dezenfektan hazırlanışında aynı miktarda klor içermektedir. Tablet formda olması sebebiyle klor kokusu daha az rahatsız edicidir ve hazırlaması oldukça kolaydır. Steril ve non-steril formatları bulunmaktadır.
Alkol ya da biyosit emdirilmiştir. Steril, tek kullanımlıktır. MSDS, etkinlik test sonucu, yüzey uyumluluk dataları gibi teknik bilgileri de içeren teknik dosyalar ile birlikte temin edilmektedir.