Arama

İlaç & Yaşam Bilimleri

Sante Laboratuvar Sistemleri | Yaşam Bilimleri

Yaşam Bilim ve Biyoteknoloji araştırmaları tüm dünyada proteomik, genomik ve metabolomik gibi uygulamalarla yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, İlaç firmaları modern çağın gereksinimlerini karşılayacak güvenli ilaçlar üretebilmek için IQ/OQ ihtiyaçlarını ve diğer yasal zorunlulukları karşılayacak analitik cihazlara gereksinim duymaktadır.

İlaç uygulamaları AR-GE ve kalite kontrol aşamalarında yapılan safsızlık analizleri, ağır metal, etken madde, organik solvent ve kalıntı solvent miktar tayini, temizlik validasyonu, çözünürlük çalışmaları, kristal yapı taraması, stabilite testleri, stereoizomer analizleri ile friabilite, viskozite, dağılma, yoğunluk gibi fiziksel testleri kapsamaktadır. Ayrıca son dönemlerin popüler konusu olan biyofarmasötik ürün analizleri konusunda komple çözümler önermekteyiz.

Türkiye temsilcisi olduğumuz çözüm ortaklarımız ile birlikte ilaç ve yaşam bilim uygulama alanlarında geniş kapsamlı analiz çözümlerimiz ve deneyimli teknik ekibimizle yanınızda olmaya devam ediyoruz.

Ayrıca GMP alanlarında kontaminasyon kontrolü için güvenilir çözümer sunuyoruz.

  • İlaçlarda yaşam bilim araştırmaları (genomics, proteomics, metabolomics, glycomics)
  • İlaç metabolizması (ADME, DMPK)
  • Bitkisel ilaçlar/doğal ürünler
  • İlaç keşfi (biomarker keşfi, tarma ve ilaç sentezi)
  • Üretim ve KKL/KG (üretim, kalite kontrol ve kalite güvence prosesi)
  • İlaç geliştirme (pre-klinik geliştirme, toksikoloji, farmakoloji, formülasyon, proses geliştirme)
  • Biyofarmasötik ilaçlar (protein karakterizasyonu, impürite analizi)
ÇÖZÜMLERİMİZ

Türkiye temsilcisi olduğumuz çözüm ortaklarımız ile birlikte ilaç ve yaşam bilim uygulama alanlarında geniş kapsamlı analiz çözümlerimiz ve deneyimli teknik ekibimizle yanınızda olmaya devam ediyoruz.

Temel ilaç keşfi ve araştırma MALDI-TOFMSLCMSMSGCMSIMScopeMultiNA
İlaç keşfi ve kimyasal araştırma PrepLCSALD
Sentez HPLCLCMSMS
İmpürite (safsızlık) analizleri Co-SenseLCMS-IT-TOFICP
Analitik metod geliştirme HPLCGC
İlaç formülasyon araştırmaları Thermal AnalyzersSALD
İmpürite (safsızlık) analizleri Co-SenseLCMS-IT-TOFHS-GCHS-GCMS
Elüsyon testleri HPLCUV
Yapısal analiz MALDI-TOFMSHPLCLCMS-IT-TOF
Araştırma ve tarama çalışmaları Mikroplaka Okuyucular
Kültür çözeltisi analizi UF-Amino Station
Temizlik validasyonu TOCUVHPLC