Arama

Çevre ve Enerji

Çevre & Enerji

Dünyanın en önemli kaynaklarının korunması için verimlilik, hassasiyet ve yasal gerekliliklerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamanın da ötesinde aşmanızı sağlayacak cihazlar, aksesuarlar ve yazılımlar gerekmektedir.

Çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir duyarlılığı olan ve uzun yıllardan beri çevre analizleri için cihazlar üreten Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte çevre uygulamalarınız için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Destek verdiğimiz uygulamalar arasında hava; atık su, kaynak suları, denizler ve göller; içme suyu, havuz suyu; PCB, dioksinler, asbest ve diğer zehirli madde testleri; RoHS, ELV, REACH vb. yasal testler, toprak, gübre, atık malzeme testleri gibi çevre uygulamaları ile bulunuyor.

Ayrıca yeni enerji kaynakları konusunda yapay fotosentez araştırmaları, alg biyokütle araştırmaları ve hidrokarbon analizleri konularında uygulama çözümleri sunulmaktadır.

  • İçme Suyu
  • Toprak
  • RoHS, ELV, REACH
  • Atık Su
  • Gübre
  • Hava
  • İşçi Sağlığı
Alan Uygulamalar ve Analizler Ürünler
ÇEVRE
İçme Suyu ve Atık Su Pestisit Kalıntıları, Fenoller HPLC, LCMSMS, GC-GCMS, GCMSMS, Freestyle XANA
Endokrin bozucular, antibiyotik, hormon kalıntıları, plastifiyanlar, APEO, PFOS HPLC, LCMSMS, Freestyle XANA
PAHlar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) HPLC, GCMS, Freestyle XANA
Ağır metal, toksik metal, mineralller AA, ICP-ICPMS, UV, IC
Toplam organik karbon TOC
Dioksin, Furan, PCBler ve Alev Geciktiriciler, Fitalatlar GCMS, GC-GCMS
Uçucu Bileşikler (VOC) GC, GCMS, Purge&Trap, HS
Krom 6 (Cr+6), As (+3, +5) UV, ICP-ICPMS
Hava Kalitesi ve Emisyon Bacagazı (Emisyon) Ölçümleri GC, GCMS, Thermal Desorber
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (VOC) GC, GCMS, Thermal Desorber
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (CH4, CO2 vb.) GC, Tracera
PCBler GC, GCMS
Formaldehit GCMS
Bacada Flor, Klor, NH3 IC
Katı Atıklar, Atık Çamur (Sediment) ve Toprak Ağır metaller AA, EDX, ICP-ICPMS
Klorür, Florür, Sülfat Anyonları IC
Toplam organik karbon TOC
Fenol indeksi UV
Benzen, toluen, ksilen grupları ve PCB’ler GC, GCMS
Uçucu Bileşikler (VOC) GC, GCMS, Purge&Trap
Toksik maddeler (ön işlemsiz, % mertebesinde) EDX
Atık Yağlar Klorür IC
Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun AA, EDX, ICP-ICPMS
PCB türevleri ve mineral yağ GC
RoHS, ELV, REACH, AEEE Kadmiyum, Kurşun ve Civa Analizleri EDX, ICP-ICPMS
PBB, PBDE Analizleri GCMS, EDX
Toplam Krom Analizleri EDX
Krom 6 (Cr+6) UV, ICP-ICPMS
İşçi Sağlığı Ortam Ölçümü, VOC GC, GCMS, HS
Krom 6 (Cr+6) UV, ICP-ICPMS
Mineral Toz Analizleri (Silika tozu, asbest, aluminyum silikat) FTIR
Alan Uygulamalar ve Analizler Ürünler
ENERJİ
Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi Alg hücreleri ve açığa çıkan organik maddelerin izlenmesi TOC, UV
Sıvı/katı yağ ve hidrokarbon analizleri GCMS, LCMSMS, HPLC
Hücre yüzeyi sertliği ve partikül boyutu dağılımı SPM, SALD
Saflaştırılmış maddelerin kalitatif-kantitatif analizi GCMS, LCMSMS, HPLC
Fotokatalizörler ve Suni Fotosentez Heterojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi UV, XRD, XPS, FTIR, SPM
Homojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi UV, LCMSMS, FTIR
Reaksiyon ürünlerinin değerlendirilmesi GC, HPLC
Reaksiyon mekanizmalarının izotopik değerlendirilmesi GCMS
Enerji Taşıyıcılar Hidrojendeki impüritelerin (safsızlıkların) analizi GC, GCMS
Sentetik ve iyileştirilmiş (reforming) katalizörlerin analizi UV, XRD, XPS, FTIR, SPM
Yakıt Pilleri Katalizör tabakaları EDX, FTIR, XPS
Karbon destekli katalizörler EDX, SALD
Elektrolitler TA, SPM
Sudaki elektrolit membran degradasyon bileşenleri IC, LCMSMS