Arama

Etiket: Spektrometre

Shimadzu PDA-7000 yüksek performanslı optik emisyon spektrometre olup analizlerin doğruluğunu ve güvenirliliğini arttıran standart PDA metoduna dayanır. Demir metal ve demir içermeyen metal endüstrisinde kalite kontrol ve proses kontrol alanında analiz ve üretim gücünü destekler.
XRF-1800, 500 μm minimum analiz alanında şekilsiz numunelerde element içeriği dağılımı ve intensite dağılım analizlerine fırsat verdiğinden lokal analiz ve standart özellik olarak 250 μm haritalandırma imkanı sağlar.
Shimadzu'nun engin MALDI TOF -TOF kütle spektrometresi deneyimi, yeni patentli teknoloji ile birleşerek, biyomoleküllerin üstün performansla tanımlanması ve yapısal karakterizasyonunun yapılmasını mümkün kılmaktadır.
AXIMA Confidence modeli güvenilir kütle bilgisi ve MS/MS yapısal ayrıntısı ile manuel veya otomatik olarak yapılan rutin numune analizleri için ekonomik bir seçenektir.
Eş zamanlı ICP atomik emisyon spektrometrelerin ICPE-9800 Serisi, yoğunluk seviyelerinden bağımsız olarak çoklu elementleri eş zamanlı ve hızlı analiz etmek için gerekli olan üstün doğruluğu sunan gelecek nesil sistemleridir.